Hur man sköter sin hund

Hur man sköter sin hund

Hur man sköter sin hund

 

En hundvalp bör som sagt inte skiljas från sin mamma förrän den är åtta veckor gammal, och före fyra månaders ålder ska den helst inte vara ensam över huvud taget med undantag för korta stunder. Även vuxna hundar behöver sällskap och får enligt lag inte vara ensamma mer än sex timmar i sträck.

Vad gäller mat och vatten är det viktigt att hunden har fri tillgång till färskt dricksvatten under hela dygnet. Maten ska vara näringsriktig och allsidig.

Alla hundar behöver motion, självklart i olika hög grad beroende på ras, men ett riktmärke är att minst var sjätte timme ska en vuxen hunden rastas – valpar och äldre hundar behöver oftast gå ut oftare.

Det strider mot djurskyddslagen att ha en hund bunden inomhus, och har man den bunden utomhus är maxgränsen två timmar (gäller dock inte om det är en valp).

Man får bara ha hundar i bur vid särskilda tillfällen, vilket är vid utställningar, prov och tävlingar eller träning inför tävlingar. Det är också tillåtet att frakta hunden i bur i en bil, men den måste ändå rastas minst var tredje timme och får endast sitta i en stillastående bil i tre timmar i sträck.

Rebecka

Hundar

No description. Please update your profile.

Kategorier

Senaste inläggen

Hundar

childcare