Hunden som husdjur

Hunden som husdjur

Hunden som husdjur

 

Hunden är alltså förmodligen människans allra äldsta husdjur, och det är än idag det mest populära sällskapsdjuret.

Från början drog sig de vargar, som senare utvecklades till hundar, till mänskliga grupper för att få mat men också trygghet. Eftersom människor har förmåga att se längre och även i färg, har vi en fördel gentemot hundar när det gäller att upptäcka faror på långt håll.

Människorna tjänade förstås också på att ha hundarna i närheten, till exempel för att de höll rent från avfall, gav värme, samt tack vare sin goda hörsel kunde varna om något rovdjur närmade sig. Den absolut största fördelen som hundarna gav var dock att de kunde använda sitt känsliga luktsinne för att hjälpa till i jaktsituationer.

Nu för tiden beräknas tre fjärdedelar av alla världens hundar leva i vilt tillstånd, medan en fjärdedel räknas som husdjur.

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben är en rikstäckande organisation för hundägare som sköter mycket av det som rör hundägande i Sverige. De inkluderar klubbar på kommun- och länsnivå, de arrangerar tävlingar och utställningar, samt har lagt fram ett antal lagar och regler som bör följas för att hundköp och -ägande ska gå till på rätt sätt.

Svenska Kennelklubben grundades år 1889 av en grupp adelsmän som ville verka för att hundarnas raser bevarades så bra som möjligt. Detta var nämligen under en tidsperiod då vetenskapen tagit stora kliv och aveln på hundar hade ökat kraftigt.

Med inspiration från kennelklubbar i England beslutade man sig för att samla hundägare till en särskild förening, och på det första mötet som hölls i Stockholm den 13 december 1889, slog man fast att klubbens främsta uppdrag var att bevara hundraserna, bland annat genom utställningar och prov, men också genom att sprida kunskap bland allmänheten om uppfödning och avel av olika raser.

Än idag är ett av Svenska Kennelklubbens främsta syften att värna om god avel av fysiskt och mentalt starka och friska djur. Klubben har över 300.000 medlemmar och är därmed en av landets största ideella organisationer.

I SKK:s databas DjurID.se kan du anmäla dig som ägare till en hund, samt även anmäla om din hund avlidit. Denna databas kan vara till god hjälp om något skulle hända, till exempel om hunden springer bort eller blir stulen. Att registrera sin hund är gratis.

Rebecka

Hundar

No description. Please update your profile.

Kategorier

Senaste inläggen

Hundar

childcare